Az új tanévben megújult tanterv szerint fogják az oktatást folytatni. Két évvel ezelőtt, az akkor kihirdetett kormányrendelet értelmében megváltozott az agrárképzésben meghirdethető szakok száma, tehát a karon megújuló tartalommal, picit új struktúrával indul a következő félév szeptemberben.

Ezenkívül az oktatás körülményeit, tárgyi feltételeit kívánják kedvezőbbé tenni, ezért, mivel a  Szegedi Tudományegyetem több pályázatban is nyert, kisebb volumenű fejlesztések várhatóak az intézményben. Ezek közül egy projekt már majdnem teljesen meg is valósult: a nyár folyamán akadálymentesítési beruházást folytattak, amelynek az volt a célja, hogy az épület mindenki számára megközelíthető legyen gépkocsival, hiszen érkeznek a karra mozgáskorlátozottak és idősebbek is. Az ezzel kapcsolatos munkálatok augusztus elején fejeződnek be. Ezenkívül, informatikai oktatótermet is kialakítanak majd, ahol új számítógépeket helyeznek el. Felújítják a takarmányvizsgáló laboratóriumot is, ez a helyiség amellett, hogy az oktatást és a kutatási tevékenységet segíti, szolgáltató funkcióval is rendelkezik, itt ugyanis takarmánymintákat és egyéb növénymintákat is vizsgálnak különböző megbízásokból. Megújítják a kar és a kollégium informatikai hálózatát is, amely magában foglalja az internet hálózattal és az ehhez kapcsolódó informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos fejlesztéseket is. Ez első lépések tehát elindultak, a továbbiakban a közbeszerzési eljárásokat kell lefolytatni és még néhány tervezet kialakulóban van. A felújítások kivitelezésére a tanév második felében kerülhet sor.

Horváth József

A hétfői Napraforgó magazinban a felsőoktatási felvételi ponthatárokról, és a pótfelvételiről is szó esett. Július 26-án kihirdették a felsőoktatási felvételi ponthatárokat, a július 27-től induló pótfelvételi eljárásban még bejuthat felsőoktatásba az a hallgató, akit nem vettek fel sehová, vagy nem adta be jelentkezését. Barna Péter, a Tanulmányi és Továbbképzési Osztály vezetője elmondta, a kar két mérnöki szakára – mezőgazdasági mérnök, vadgazda mérnök – felvett hallgatói létszám az elmúlt évekhez hasonlóan alakult, a felsőoktatási szakképzésekre azonban kevesebb hallgatót tudtak felvenni, azért, mert a meghirdethető szakképzések száma csökkent. Az angol nyelvű mérnöki képzés esetében növekedett a hallgatói létszám. A Mezőgazdasági Kar két alapképzésén 280 pont volt a felvételi ponthatár, míg a felsőoktatási szakképzések estében 240 pont kellett ahhoz, hogy bejusson a jelentkező a karra. Barna Péter ezenkívül az országos tendenciákról is beszélt, az agrárképzés területére beadott jelentkezési számok csökkenést mutattak.

Barna Péter

Többletpont járt az OKJ, és a technikusi végzettségért, valamint a nyelvvizsgáért is. Ezek a plusz pontok pótfelvételi során is megszerezhetőek lesznek. Jelentkezni augusztus 7., éjfélig lehet, a www.felvi.hu oldalon. A jelentkezők egy helyre és csakis költségtérítéses képzésre adhatják be jelentkezésüket. A Mezőgazdasági Karon a két mérnöki alapképzésre, és felsőoktatási szakképzésekre (mezőgazdasági és mérnökgazda) jelentkezhetnek. Azok, akik lemaradtak a pótfelvételi eljárásról is, jelentkezhetnek keresztféléves képzésre a karon, de csak szakirányú továbbképzésekre, melyeknek előfeltétele a diploma megléte. Ezek részleteiről a kar honlapján tájékozódhatnak az érdeklődők.

A hétfői Napraforgóban a következő tanévre vonatkozó tervek mellett vendégeinkkel visszatekintettünk az elmúlt időszak hallgatói sikereire is. Horváth József, a Mezőgazdasági Kar dékánja elmondta, az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, 2017 tavaszán a vásárhelyi állattenyésztési tagozat elhozta az első és a harmadik helyezést, illetve a Földművelésügyi Minisztérium agrártudományi fődíját is hódmezővásárhelyi hallgató nyerte el.  Az Országos Gazdász Versenyt 2017-ben két fordulóban rendezték/rendezik meg a Kaposvári Egyetemmel, ennek első állomása tavasszal volt az Alföldi Mezőgazdasági és Állattenyésztési Napokon, a második körre szeptemberben, Kaposváron kerül sor.

 

Ács Helga