A képzést Rózsáné dr. Markó Zsuzsanna, a Szegedi Törvényszék elnökhelyettes nyitotta meg és dr. Cséffán József regionális kollégiumvezető vezette le.
Az első előadást Dr. Csöndes Mónika, a Budapesti Corvinus Egyetem egyetemi adjunktusa tartotta meg. Az előadó a polgári jog kontraktuális és a munkajog kártérítési felelősségi rendszerét határolta el egymástól, a két jogterület azonos jogintézményeinek tartalmát és összefüggéseit elemezte.

A munkáltató kártérítési felelősségének alapintézményeit – a polgári jogi szabályozásra való kitekintéssel – Dr. Nádas György, a Debreceni Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának docense ismertette. Kitért a kártérítés jogalapja, jellemzői, a felelősség alóli mentesülés eseteire, az ellenőrzési kör fogalmára, az előreláthatósági szabály karakterére.

Dr. Cséffán József, az Alföldi Közigazgatási és Munkaügyi Regionális Kollégium vezetője az ügyvezetési tevékenységet munkaviszony keretében ellátó vezető tisztségviselő kártérítési felelősségének a vitás kérdéseit ismertette.
A délutáni program keretében Prof. Dr. Görög Márta, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának intézetvezető egyetemi tanára a sérelemdíj alkalmazásának nehézségeit vázolta, kitérve a nem vagyoni kártérítés és a sérelemdíj jogalkalmazási gyakorlatával kapcsolatos problémákra és különbözőségekre.

Végezetül dr. Pál Lajos, ügyvéd a munkáltató kártérítési felelőssége tárgyában született legfrissebb Kúriai döntéseket vitatható pontjait elemezte.

(forrás: birosag.hu)