Nyergesné Kovács Erzsébet a fórum elején megköszönte Csanádpalota lakóinak és támogatóinak, hogy aláírásukkal támogatták nyilvántartásba vételét, és bizalmukat adták, hogy új irányt vegyen a település. Mint kifejtette, ez a választás több szempontból is rendhagyó. Egyrészt azért, mert időközi választásról beszélünk és a következő önkormányzati választásokig csupán bő két év van hátra, amihez a programot kell igazítani. Pontosan ezért rövid és hosszú távú célkitűzéseit ismertette a fórumon.

A rövid távú célok között szerepel az új szellemben működő közös önkormányzati hivatal létrehozása. A polgármester-jelölt szerint sajnos több lakossági fórumon hangzottak már el problémák a hivatallal kapcsolatban. Ennek orvoslása elsődleges feladat, hiszen a magas színvonalú munkavégzés alapfeltétele a jó szakember gárda. Hozzátette, pénzügyi területen is fokozottan jelentkeznek a problémák, amelynek akár költségvetési kihatása is lehet. Szintén a hivatalhoz kapcsolódik, hogy az önkormányzat honlapját nem frissítik rendszeresen, így a lakosság információhiányban szenved, nem értesülhet a programokról és más közérdeklődésre számot tartó dologról sem időben.

A fórumon az is elhangzott, hogy szintén kiemelt feladat az utak és járdák felújítása. Ennek szükségszerűségét több lakos is megerősítette. Emellett az önkormányzati ingatlanok hasznosításának felülvizsgálata is nagyon aktuális kérdés. Nyergesné Kovács Erzsébet úgy fogalmazott, hogy nem a bérleti díjak emelésére gondol, éppen ellenkezőleg. Az utóbbi 1-2 évben sajnos az önkormányzati hivatal földszintjén lévő üzlethelyiségek megüresedtek, a szolgáltató ház pedig egy helyiség kivételével hosszú évek óta üresen áll. Ennek egyik oka, hogy nőtt a bérleti díj, amelyet a vállalkozók már nem tudtak kigazdálkodni, így másik üzlethelyiséget béreltek, az önkormányzaté pedig azóta üresen, hasznosítatlanul áll. Hozzátette, ide kapcsolódik szorosan, hogy az üzletek állapotának javítása, az állagmegóvás érdekében az önkormányzat az elmúlt időszakban nem tett intézkedéseket, ezt a lehető leghamarabb pótolni kell.

Több korábbi lakossági fórumon is megfogalmazták a jelenlévők, hogy nem összetartó a közösség és ezen nagyon jó lenne változtatni. Ennek megoldását a rendszeres családi programként megszervezett kulturális és sport programokban látja a polgármester-jelölt. Az elmúlt évben rendezett augusztus 20-i rendezvényt, a Mikulás ünnepség követte a településen, idén tavasszal Húsvétolót tartottak, június 4-én pedig Pünkösdölőre készülnek. Ilyen programok eddig nem voltak, most azért szervezik és szervezték meg, mert a lakosság részéről igény mutatkozott rá.

A lakossági fórumokon már hagyomány, hogy a jelölt lehetőséget ad a lakóknak építő jellegű javaslataik, ötleteik, illetve problémáik felvetésére. Ezzel nagyon sokan éltek már eddig, bizonyítva azt, hogy mennyire hiányolták a párbeszédet az önkormányzattal – fogalmazott Nyergesné Kovács Erzsébet. Ezeket a jobbító szándékú ötleteket hasznosítja, és törekszik a problémák megoldására.

Többen felvetették a fogorvosi ellátás problémáját, pontosabban a nem megfelelő ellátást, a szociális otthon hiányát, de igényt tartana a lakosság arra, hogy a képviselő-testületi ülések nagyobb nyilvánosságot kapva a televízión, interneten keresztül nézhetővé váljanak. A fiatalabb korosztály szeretné, ha szabadtéri sporteszközök kerülnének telepítésre, amelyet ki-ki szabadidejében korlátozás nélkül térítésmentesen használhatna. Az idősebb korosztály pedig szeretné, ha a megszüntetett fizikoterápiát újra indítanák Csanádpalotán. Emellett hiányolták az orvosi ügyeletet, illetőleg a gyermekorvosi ellátást is.

A következő utcafórum június 1-jén 18 órakor lesz a Vörösmarty és Jókai utca kereszteződésében.

 

KP