A Mártélyi ÁMK beszámolóját elsőként Pótári Mihály intézményvezető prezentálta az intézményhez kapcsolódó egységek működéséről. Így az óvodáról, ami nem rég felújításra került, az Erdei Iskola növekvő vendéglétszámáról és a Faluház munkájáról, melynek elsődleges célkitűzése a közösségfejlesztés.

Az ingyen telkek kiosztásáról is döntött a testület. Három telek odaítélését bírálták el. Mártélyi és vidéki pályázó is volt, összesen öten szerettek volna élni ezzel a lehetőséggel. Elsősorban annak igyekeztek lehetőséget adni, akinek még nincs ingatlana a településen, tehát Mártélyra szeretne költözni, ezzel is növelve a lakosságszámot.

A testületi ülést követően közmeghallgatásra várták a lakosokat. Elsőként tájékoztatók hangzottak el. A 2016-17. évi beruházásokról, már beadott pályázatokról, valamint az elért eredményekről számolt be Szilágyi Tamás szakmai tanácsadó és Szirbik Zoltán területfejlesztési referens. Ezt követően az óvodai nevelési év indításáról az óvodavezető, Faddi Gáborné adott tájékoztatást. Ennek elsődleges célja az volt, hogy a település közössége megismerje őt, elképzeléseit és célkitűzéseit.

Az elmúlt testületi ülésen született döntés arról – a testület tagjainak javaslatára – hogy az Alföldvíz Zrt. munkatársait is meghívják a közmeghallgatásra, ugyanis év elején zárult le az ivóvíz minőség javító program, ami nem hozta meg a lakosok számára a várt eredményeket. A lakosságot a beruházás műszaki, tartalmi elemeiről, illetve a vízminőséget érintő fontosabb szabályokról tájékoztatták a szolgáltató képviselői.

Emellett a járdák és közutak felújításáról érdeklődtek a lakosok, hiszen nem igazán történt az elmúlt évtizedekben ezzel kapcsolatos változás. Borsos József, Mártély polgármestere elmondta: már az idei évben közfoglalkoztatottak segítségével megújították a járdákat és igyekeznek minél jobb útviszonyokat teremteni.

 

RV