A mise a ferencesekért szólt, és mint Berki József atya kiemelte minden keresztény előtt példa az áldozatvállalásuk.

A Pásztortűz Egyesület szervezésében „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek” előadás lesz a ferences mártírokról – Kálmán Peregrin ferences rendi szerzetes és történész révén  2016. május 11-én, szerdán, 19 órakor a Kiskunhalasi Római Katolikus Közösségi Házban.

Ima a mártírokért

Testvéreim, most imádkozzunk

Isten szolgáinak boldoggá avatásáért!

Erős és igaz Istenünk!

Te Bernát, Krizosztom, Kristóf, Zénó, Szaléz, Pelbárt, Rafael

szolgád és társai életében csodálatosan kibontakoztattad

a kereszt misztériumát, amikor áldozatvállalásuk

által a diktatúrák sötétségében is felragyogtattad

a hit világosságát.

Kérünk, dicsőítsd meg szolgáidat

szent egyházadban,

hogy hitvalló életük

és vértanúságuk példája

ma is bátorító erőforrásunk legyen

a szegény és alázatos Krisztus követésében.

Aki él és uralkodik, mindörökkön örökké.

Ámen.

 

Forrás:

Végső István

Pásztortűz Egyesület