Gyors témák voltak: a régi és az új bérlő, a régi és az új tulajdonos közötti jogviszony helyzete, a bérleti szerződések, a további értékesítésbe vonható, három hektár alatti földterületek, az országosan mintegy 25 000 darab földrészlet értékbecslése és eladása. Rövid, tömör, pontos válaszok Dr. Bitay Márton Örstől, a Földművelésügyi Minisztérium állami földekért felelős államtitkárától: itt a Promenád Agrároldalán.

1. Több gazda érdeklődött, hogy aki megvásárolja a földet és új tulajdonos lesz, az a korábbi a földterülettel együtt járó jogokat és kötelezettségeket is vállalja-e?   Pl.: a jelenlegi földhasználó (bérlő) vállalt a földterület bérléséhez állatállományt. Jelenleg több, mint 15 évre szóló bérleti szerződése van. Az új tulajdonos esetén a vállalt állat létszámot meg kell-e tartania vagy az új tulajdonossal módosíthatják-e vállaltakat?

Amennyiben a jelenlegi haszonbérlő vásárolja meg a földet, úgy megszűnik a haszonbérleti szerződés, így az abban vállalt kötelezettségek, jogok is elenyésznek. Amennyiben nem a jelenlegi bérlő veszi meg a földet, úgy az aktuális haszonbérleti szerződés fennmarad azzal, hogy a haszonbérbe adói oldalon az NFA helyett az új tulajdonos jelenik meg. Egyéb változás nem lesz, tehát a haszonbérlőnek a vállalt állatlétszámot, stb. az új tulajdonos felé teljesítenie kell. Ha nem teljesít, az ugyanúgy felmondási ok lehet, mint az NFA esetében. Ha pedig senki nem jelentkezik a földre, akkor marad állami tulajdonban és az NFA-val folytatódik a haszonbérleti jogviszony.

2. Az aktuális földhasználónak amennyiben nem áll módjában, hogy megvásárolja a földrészletet, de érvényes bérleti szerződése van, milyen biztosíték áll rendelkezésükre, hogy az új tulajdonos nem bontja fel velük egy oldalúan a haszonbérleti szerződést?

Maga a szerződés a biztosíték és a Polgári Törvénykönyv: a felek csak akarategységben módosíthatják a szerződést. Ha tehát a bérlő minden szabályt betart, akkor a tulajdonos nem mondhatja fel a szerződést egyoldalúan, erre csak a vállalt kötelezettségek megsértése vagy bérlői jogszabálysértés esetén van módja.

3. Jelenleg is megtalálható az NFA honlapján a további értékesítésbe vonható földrészletek listája (25 000 földrészlet országosan). Bitay úr azt nyilatkozta korábban, hogy értékbecslést követően egyszerűsített értékesítés során lehet megvásárolni ezeket a területeket. Mikor kerülhet sor az értékbecslésre? Mikor várható az értékesítésre szánt földterületek árverési hirdetménye?

Ezek a 3 hektár alatti földek, amelyek nem árverésen kerülnek eladásra. Az értékbecslések folyamatosak, jelenleg már közel 7000 darab 3 hektár alatti föld került meghirdetésre elvárt minimális árral. Itt nincs hirdetmény, hanem amikor árral meghirdetésre kerül, fel van tüntetve az az időpont, ameddig vételi ajánlatot lehet tenni az adott földre írásban.

4. A megvásárolni kívánt földterülettel kapcsolatban, honnan tájékozódhatnak, hogy jelenleg érvényes szerződéssel már valaki bérli-e a földterületet?

Ezt az árverési hirdetmények tartalmazzák, a 3 hektár alatti földeknél pedig az értékesítési felhívások. De emellett a közhiteles földhasználati nyilvántartásban is van adat a jelenlegi bérlőről, továbbá maguk a bérleti szerződések is megtekinthetőek az NFA területi (megyei) irodáinál. A lényegi információk tehát a www.nfa.hu oldalon elérhetőek.

5. Eddig milyen tapasztalatok vannak a földárverésekkel kapcsolatban? Mekkora az érdeklődés? Hogyan alakultak az árverési biztosítékok átutalásai?

Összességében jók a tapasztalatok, az első árverési héten ugyan még csak 5 megyében és a fővárosban indultak el az árverések, de az a tapasztalat, hogy minden napon a meghirdetett földek több mint felére van vevői érdeklődés és eredményes árverés, több megyében minden napon valamennyi meghirdetett ingatlan elkelt. Az árverseny is jellemző, sok meghirdetett föld a kikiáltási ára többszöröséért kerül eladásra, ami azt mutatja, hogy egyes földek iránt jelentős a gazdák érdeklődése, 3-4 licitáló is versenybe száll egyes földekért. Az árverési biztosítékok átutalására vonatkozó kérdésével kapcsolatban tájékoztatjuk: rendben haladnak az átutalások, aki licitálni akar, annak a kikiáltási ár 10 %-át át kell utalnia az árverést megelőző nap 12:00 óráig. A rendszer működik, a sikertelenül árverezők pedig a jogszabályban előírt legfeljebb 8 munkanapon belül visszakapják a befizetett kauciókat.

Forrás: Szilágyi Bay Péter