A pályázaton bármelyik iskolatípus tanulói pályázhatnak, az alsó korhatár 14, a felső 25 év. A pályadíj Pulitzer József makói szobrának kicsinyített mása, valamint bruttó 100.000 forint.


1. Ifjú tollforgatók díja

A díjra 14–18 év közötti diákújságírók pályázhatnak bármilyen, időszaki kiadványban (iskolai, kerületi, települési, megyei, országos vagy online újság) már megjelent publicisztikai (a sajtóműfajok közé besorolható) írással. Az interjú és a riport műfaját, valamint a valódi tényeken alapuló írásokat előnyben részesítjük a fiktív írásokkal szemben. Egy cikk terjedelme nem haladhatja meg az 5000 karaktert (szóközökkel együtt). Egy pályázó legfeljebb három pályaművel nevezhet.

2. Fiatal tollforgatók díja

A címre 18. életévüket betöltött, de 25 évnél fiatalabb újságírók pályázhatnak bármilyen, már előzőleg időszaki (akár online is) kiadványban megjelent publicisztikai írással. A valódi tényeken alapuló írások közül a riportot, valamint a véleményműfajokba tartozó írásokat előnyben részesítjük. A cikkek terjedelme nem haladhatja meg az 5000 karaktert (szóközökkel együtt). Egy pályázó legfeljebb három pályaművel nevezhet.

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

  • A pályamű A/4-es papíron nyomtatott változata (kivéve online).
  • A pályamű elektronikusan is feldolgozható változata floppylemezen, CD-n, vagy elektronikus levél csatolmányként (txt, rtf, doc, pdf kiterjesztésű állomány, valamint kísérő fotók JPG vagy TIFF formátumban).
  • A pályaművet megjelentő lap azon példányát, amelyben a pályamű szerepel (másolat, illetve webcím is elegendő).
  • A pályaművet közlő lap aktuális példányát, ha ez lehetséges.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók:

A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

A pályázatokat postán ajánlott küldeményként, illetve e-mailben a következő címre kell eljuttatni:

Makó Város Önkormányzata, 6900 Makó, Széchenyi tér 22., info@mako.hu

A pályázat beküldési határideje: 2013. augusztus 30.

A pályázat határidőben benyújtottnak minősül, ha azt a határidő utolsó napján postára adták. A határidőn túl postára adott pályázat érvénytelen, azaz érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerül a pályázati eljárásból. Elbíráláskor a postai bélyegző dátumát vesszük figyelembe.

A pályázatok elbírálásáról a Pulitzer József Emlékbizottság, tagjai döntenek.

A döntésről a nyertes pályázókat a döntést követő 15 napon belül elektronikus levélben értesítjük.

A nyertes pályázók listáját az önkormányzat a www.mako.hu honlapon is közzéteszi. Ünnepélyes díjkiosztó tervezett időpontja: 2013. október 29., Makó.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.

Forrás: mako.hu