Az 500 millió forint feletti árbevétel részre sávosan, az egyes sávokba tartozó nettó árbevételre arányosan jutó együttes csökkentő tétel az árbevétel bizonyos – 70 és 85 százalék közötti – hányadában került maximalizálásra. Nem alkalmazandó e korlátozás azon eladott áruk beszerzési értékére és közvetített szolgáltatások összegére, amelyekkel kapcsolatban a társaság export értékesítés árbevételét számolt el.

Kapcsolt vállalkozásoknak minősülő adóalanyok esetén – bizonyos feltételek teljesülése esetén – először csoportszinten kell megállapítani az adó alapját, illetve az eladott áruk beszerzési értékéhez és a közvetített szolgáltatások együttes értékéhez kapcsolódó adóalap-csökkentő tétel összegét a fenti módszer alkalmazásával. Az egyes vállalkozások adóalapja az így számított adóalap egészéből a nettó árbevételüknek a csoport árbevételéhez viszonyított arányában számított összeg.

Az új szabályozás a gyakorlati alkalmazás során számos olyan kérdést vet fel, melyet a törvény szintjén nem rendeztek – figylemeztet Veszprémi István, a Deloitte Zrt. adópartnere . A legtöbb ilyen kérdés a kapcsolt vállalkozások csoportszintű adóalapjának megállapítása során merülhet fel, és nem csak a normál működés, hanem olyan különleges esetekben is, amikor a vállalkozási struktúrában változás következik be (például év közben válik kapcsolttá egy társaság, vagy év közben szűnik meg egy csoportcég).
Ugyan a 2013-as feltöltési és bevallási határidők még messze vannak, érdemes időben felkészülni az új szabályok alkalmazására, hiszen bár sok vállalkozásban még nem  tudatosult,de a 2012. évre benyújtandó iparűzési adó-bevalláson az adóelőlegeket már az új szabályok alapján kell megállapítani és bevallani.

 

Forrás és teljes cikk: adozona.hu