Kedves hallgató,

holnap pünkösd van, a keresztény egyházak születéspartija. Igen, pünkösdkor ünnepeljük annak a szervezetnek a születésnapját,amely hivatalosan immáron kb. 2 milliárd embert foglal magába, röviden szólva a világ legnagyobb szervezetének a születésnapját.

Hogy is történt ez? Nos, kb. 1980 évvel ezelőtt történt Jeruzsálemben. A zsidó pünkösd ünnep közepén, amely annak idején egy arató ünnep volt. Éppen együtt voltak Jézus tanítványai, amikor Istentől a Szentlélek leszállt ezekre a tanítványokra. Hatása megdöbbenő volt. Kezdték dicsőíteni az Istent mindenféle nyelveken, hogy mindenki megértse A különböző nemzetségekből ott lévő emberek nagyon csodálkoztak, hogy miért beszélnek ezek az egyszerű zsidó férfiak hirtelen ennyi idegen nyelvet, és az gyanították, hogy részegek. Akkor felállt Péter Apostol, aki még egy pár héttel ezelőtt gyávaságból, háromszor tagadta meg mesterét, Jézust.

Péter odafordult a hallgatósághoz és így szólt:

Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója! Vegyétek tudomásul és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hanem ez az, amiről Jóel próféta így prófétált: Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra és prófétálnak ifjaitok és leányaitok és aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljatok meg ezeket az igéket! A názáreti Jézust, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztetek és megöltetek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fajdalmáit, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt, amint látjátok és halljátok is.

Kedves hallgató,

ugyanaz a Péter, aki Jézus halála előtt félelemből háromszor azt állította, hogy nem ismeri őt, most egy nagy állami ünnepen nyíltan tesz bizonyság arról, hogy ez a Jézus feltámadott, és Úr akar lenni minden ember élete fölött.

Kedves hallgató, vajon Jézus már az ön Ura is, vagy holnap egy olyan születésnapot ünnepel, melynek az értelmét nem is érti? Kár lenne.

Megosztom!
|